Personas datu aizsardzība

Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir nodrošināt fizisku personu (datu subjektu) ar informāciju par datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību un drošību, kā arī sniegt citu informāciju par datu apstrādi.

Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Privātuma politikas īstenošana

AU Agency LLP privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā (formā) fiziskā persona sniedz savus datus (vai fiziskās personas datus sniedz trešā persona saskaņā ar normatīvajiem aktiem/pilnvaru/piekrišanu): papīra formā, elektroniskā formā, interneta veikalā, fiziskā veikalā u.c.

Pamatinformācija

Personas datu apstrādes mērķis: pakalpojumu pirkuma līguma noslēgšana, norēķinu administrēšana. Pārzinis: AU Agency LLP, uzņēmuma numurs: OC425561 Juridiskā adrese: 59 Devons Road, Londona, Apvienotā Karaliste, E3 3DW3.

Juridiskais pamats: AU Agency LLP leģitīmās intereses. Datu pārsūtīšana uz trešām valstīm: nenotiek. Datu saņēmēji: pārzinis, pārziņa operators un kompetentās valsts iestādes, partneri un organizācijas (trešo personu uzņēmumi), kas sniedz pakalpojumus, datubāzes administrēšanas organizācijas, mākoņdatošanas pakalpojumi, grāmatvedības pakalpojumi, kā arī juristu biroji, advokātu biroji, operatori utt.

Datu aizsardzības speciālists: info@5r.lv

Personas datu apstrāde un tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai īstenotu šajā privātuma politikā aprakstītos mērķus, tostarp AU Agency LLP leģitīmas intereses (komercdarbība), ievērotu tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz fizisko personu datu iegūšanu, apstrādi, glabāšanu, un nosūtīšanu, kā arī lai ievērotu normatīvo aktu prasības, kas reglamentē patērētāju tiesības. Personas datu glabāšanas periods ir atkarīgs no normatīvajos aktos reglamentētā perioda, līgumā noteiktā perioda vai AU Agency LLP reglamentētā perioda. Personas dati netiek glabāti ilgāk, nekā nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ievērojot AU Agency LLP leģitīmās intereses. Ja rodas apstākļi, kad personas datu glabāšana vairs nav nepieciešama, personas dati tiek dzēsti. Personas datu glabāšanai tiek izmantotas specializētas un drošas datoru programmatūra, lai garantētu, ka personas dati tiek uzglabāti un apstrādāti drošā veidā, izmantojot pretvīrusu lietojumprogrammas un citus tehniskos risinājumus. Personas datus aizsargā piekļuves sistēmas un specializētas datorprogrammas.

Personas datu glabāšanas politika

Personas dati netiek pārsūtīti uz trešām valstīm (valstīm ārpus Eiropas Savienības un/vai Eiropas Ekonomikas zonas). Personas dati var tikt kopīgoti ar AU Agency LLP partneriem (tostarp trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem), pakalpojumu sniedzējiem (operatoriem) un pilnvarotām juridiskām un fiziskām personām (juristiem, advokātiem). Datu pārraide tiek veikta drošā veidā, izmantojot aizsargātu programmatūru un tehnoloģijas. Personas dati tiek kopīgoti tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai īstenotu AU Agency LLP tiesiskās un leģitīmās intereses.

Kopsavilkums

Personas dati netiek pārsūtīti uz trešām valstīm (valstīm ārpus Eiropas Savienības un/vai Eiropas Ekonomikas zonas). Personas dati var tikt kopīgoti ar AU Agency LLP partneriem (tostarp trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem), pakalpojumu sniedzējiem (operatoriem) un pilnvarotām juridiskām un fiziskām personām (juristiem, advokātiem). Datu pārraide tiek veikta drošā veidā, izmantojot aizsargātu programmatūru un tehnoloģijas. Personas dati tiek kopīgoti tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai īstenotu AU Agency LLP tiesiskās un leģitīmās intereses.

Sīkdatņu izmantošanas politika

Vispārīgie noteikumi

  1. AU Agency LLP, uzņēmuma numurs: OC425561; adrese: 59 Devons Road, Londona, Apvienotā Karaliste, E3 3DW; e-pasta adrese: info@5r.lv; tīmekļa vietne: 5r.lv (turpmāk tekstā - "Uzņēmums") apņemas nodrošināt Uzņēmuma tīmekļa vietnes https://www.5r.lv/ (turpmāk tekstā - "Tīmekļa vietne") un tās apmeklētāju personiskās informācijas drošību, kā arī aizsargāt viņu tiesības, apmeklējot Uzņēmuma Tīmekļa vietni un pārskatot tās saturu.
  2. Šī sīkdatņu politika ir izstrādāta, lai sniegtu mūsu Tīmekļa vietnes apmeklētājiem papildu informāciju par Tīmekļa vietnē izmantotajām tehnoloģijām un veidiem, kā Uzņēmums tās izmanto.
  3. Sīkdatnes ir nelieli burtu un ciparu faili, kas tiek lejupielādēti un saglabāti jūsu datorā vai citā ierīcē (piemēram, viedtālrunī, planšetdatorā) un saglabāti arī jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā, vietnes apmeklējuma laikā. Tos var izmantot, lai noteiktu, kuras tīmekļa vietnes lapas tiek apmeklētas, lai saglabātu ievadīto informāciju vai atcerētos iestatījumus, piemēram, valodas opcijas, kad pārlūkojat vietni. Sīkfailus var iedalīt sekojošās kategorijās:
a) Iekšējās sīkdatnes: ir sīkdatnes, ko ir izveidojis pats pakalpojuma sniedzējs. Tās tiek nosūtītas no tā pakalpojumu sniedzēja ierīces vai domēna, no kura tiek sniegts lietotāja pieprasītais pakalpojums.
б) Trešo personu (ārējās) sīkdatnesi: ir sīkdatnes, ko izveidojuši citi pakalpojumu sniedzēji (trešās personas). Tās tiek sūtītas no ierīcēm vai domēniem, kurus nepārvalda pats pakalpojumu sniedzējs. Datus, kas iegūti no sīkdatnēm apstrādā trešās personas.
  4. Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs varētu ērtāk izmantot mūsu digitālos pakalpojumus, piemēram, veikt maksājumus tiešsaistē; lai mēs varētu iegūt informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto mūsu Tīmekļa vietni, un lai mēs varētu uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Sīkdatnes tiek izmantotas arī, lai sniegtu jums informāciju par mūsu produktiem un piedāvātiem pakalpojumiem.
  5. Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek ievietotas pēc noklusējuma (piemēram, "nepieciešamās" sīkdatnes), bet atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas statistikas un mārketinga nolūkos, mums ir nepieciešama jūsu piekrišana. Jūs varat dot savu piekrišanu sīkdatņu panelī, kas parādās, kad atrodaties Tīmekļa vietnē.
Politiski nozīmīga persona

Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, politiski nozīmīga persona ir persona, kura Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai kādā trešā valstī ieņem vai ir ieņēmusi pagātnē nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā augstākā valsts amatpersona, valsts pārvaldes iestādes (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī pastāv šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu iestādes pārstāvis), augstākās audita iestādes valdes loceklis, centrālās bankas valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augsta ranga virsnieks, valsts kapitālsabiedrības valdes loceklis, starptautiskās organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas ieņem līdzvērtīgu amatu šajā organizācijā.

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis ir persona, kas ir šīs personas laulātais vai persona, kas ir pielīdzināma laulātajam. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu. Bērns, laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, vecāks, vecvecāks, mazbērns, brālis vai māsa.

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona ir fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgu personu vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu politiski nozīmīgu personu, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

vai vēlaties?
Speriet vienkāršo soli uz
lielo biznesu!
Piezvaniet mums
Atstājiet savu kontaktinformāciju, un mūsu menedžeris sastādīs īpaši Jums pielāgotu darba plānu, bet mūsu komanda sagatavos Jūsu uzņēmuma bezmaksas mārketinga analīzi!
Bezmaksas konsultācija